Ventilatie

De ventilatie-filterinstallaties zijn ingedeeld in meerdere grootten naargelang het aantal te beschermen plaatsen. Ze werden speciaal ontworpen voor atoomschuilkelders.

In vredestijd geschiedt de verluchting langs de open deur. Wanneer de beschermplaats hermetisch gesloten is, dient het ventilatiesysteem min. 6m lucht per persoon en per uur aan te voeren (dit is bv. in oorlogstijd of voor een aanval). In oorlogstijd na een aanval, wanneer ook de hoofdfilter is aangesloten, dient het ventilatiesysteem min. 6m lucht per persoon en per uur aan te voeren. Dezelfde regeling geldt voor milieurampen.

Het ventilatiesysteem met voorfilter en NBC-filter tegen neerslag garandeert een volstrekt zuivere lucht, ongeacht of deze nu radioactief, chemisch of biologisch vervuild is. Deze filters bevatten koolstof op basis van gebrande kokosnoot.

De hoofdfilter is verzegeld door de federale diensten voor burgerbescherming. Deze mag niet aangesloten worden in vredestijd om zijn actieve bestanddelen te sparen. De filter is onbeperkt houdbaar in verzegelde toestand.

Het ventilatie-filterapparaat kan electrisch of met de hand aangedreven worden. Indien gewenst kan men een eigen electriciteitsbron plaatsen (generator aangedreven met mazout). Deze krachtbron moet speciaal en apart beveiligd worden.