Deuren

Het omhulsel bevat minstens een 20 cm. dikke gepantserde deur en eveneens een even dikke kleine pantserdeur die de ingang, nooduitgang of evacuatieweg hermetisch afsluit.

De deuren kunnen zowel van binnen als van buiten de beschermplaats geopend worden. Er is steeds een bijkomende vergrendeling voorzien op de deuren om eventueel ongewenst bezoek buiten te houden.

Buiten de atoomschuilkelder, boven de ingangsdeur is een puinvrije zone voorzien, bestaande uit o.a. een speciale verankerde betonplaat om zelfbevrijding te vergemakelijken. Voor kleine beschermplaatsen voorziet men over het algemeen één nooduitgang.