Economische Constructie van een Atoomschuilkelder

De eenvoudigste uitvoering voor het bouwen van een atoomschuilkelder is deze bij nieuwbouw. De traditionele kelder wordt vervangen door onze constructie. Hierdoor zijn de meerkosten t.o.v. een onderkelderd gebouw te verwaarlozen.

Het is mogelijk bestaande kelders mits bepaalde aanpassingen nucleair - biologisch - chemisch vrij te maken.

Zelfbouwers die wensen in te staan voor hun eigen beschermplaats leveren we onze anti-nucleaire materialen en de nodige gegevens om hun constructie te kunnen realiseren. Het mag worden onderstreept dat onze anti-nucleaire materialen echt niet zo duur zijn als velen denken.

Aangezien elke beschermplaats individueel behandeld dient te worden, kan de vaste kostprijs enkel juist berekend worden wanneer alle gegevens aanwezig zijn voor het maken van de constructie.

Wacht niet tot een ramp zich aanmeldt, dan kunnen we echt niets meer voor u doen en... zorg dragen voor uw veiligheid is de beste geldbelegging die niemand voor u doet. Zeg het voort en vergeet niet onze kijkkelders te bezoeken.

Onze jarenlange ervaring staat borg voor uw veiligheid.